BMI Beregner

Men foruden kosten bør motion også indgå i det daglige i mere eller mindre grad i forhold til kroppen formåen og kunnen, for så vil du med tiden fjerne den forhøjet risiko for livsstilssygdomme og så ramme din idealvægt.
Mange overvægtige typer til fedtreduktioner af den ene eller anden form, hvilket er et quick fix men som ikke er et varigt fix. For ændre du ikke på kosten vil du stadig være i den forhøjet risikogruppe for livsstilssygdomme, så der er brug for en langsigtet plan for ændring af kost og livsstil.
Dermed ikke sagt at det ikke kan være nødvendigt at få fortaget en fedtreduktion, for overhovedet at kunne påbegynde livsstilsændringerne. http://udregner.dk/bmi-beregner/

Så start i dag med at ændre din livsstil.!